Comentaris a les activitats

Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2007-2008

M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri (Grup 1)

line_red

ball_blue Qüestions generals
ball_blue Activitat 1: Diversitat lingüística i universals lingüístics
line_red

Questions generals

Activitat 1: Diversitat lingüística i universals lingüístics


line_red

Comentaris a les activitats - Lingüística Aplicada a la Traducció (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_07_08/Comentaris_activitats.html
Last updated: 29/04/08 22:24

line_red