line_red

Estadístiques de les qualificacions

Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2007-2008

M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri (Grup 1)

line_red

Qualificacions de cursos anteriors

line_red

Grup 1

Qualificació final Activitat 1 Activitat 2 Primer
examen parcial
Segon
examen parcial
Mitjana 5,5 6,7 5,6
Desviació típica 2 2 1,4
Màxima 9,5 9,5 8,7
Mínima 1,0 2,0 1,5
Activitats lliurades / Presentats a l’examen 90 73 88
Alumnes matriculats 109 109 109 109 109
% d’activitats lliurades / de presentats a l’examen 82,6 67,0 80,7
Excel·lent 7 9 0
Notable 19 34 12
Aprovat 25 16 48
Suspens 39 14 28
% Excel·lent
(en relació als estudiants presentats)
7,8 12,3 0,0
% Notable
(en relació als estudiants presentats)
21,1 46,6 13,6
% Aprovat
(en relació als estudiants presentats)
27,8 21,9 54,5
% Suspens
(en relació als estudiants presentats)
43,3 19,2 31,8
% No presentat 17,4 33,0 19,3


line_red

Estadístiques de les qualificacions- Lingüística Aplicada a la Traducció (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_07_08/qualificacions_07.html
Last updated: 29/05/08 10:37

line_red