line_red

Estadístiques de les qualificacions

Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2008-2009

M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri (Grup 1)

line_red

Qualificacions de cursos anteriors

line_red


line_red

Estadístiques de les qualificacions- Lingüística Aplicada a la Traducció (2008-2009)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_08_09/qualificacions_08.html
Last updated: 16/09/08 23:47

line_red