Line_red

Calendari de classes

Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2010-2011

Joaquim Llisterri

Line_red

Divendres 1 d’octubrePresentació de l’assignatura

Guia docent

Divendres 8 d’octubrePresentació del tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
Divendres 15 d’octubreDiscussió de les lectures i revisió del tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
Divendres 22 d’octubre Treball tutoritzat no presencial
Inici de la preparació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 29 d’octubrePresentació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
Divendres 5 de novembre Treball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 12 de novembrePresentació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
Divendres 19 de novembre Treball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 26 de novembre Treball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 3 de desembre Treball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 10 de desembreDiscussió de les lectures i revisió del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Divendres 17 de desembrePresentació del tema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica
Divendres 24 de desembreNo lectiu
Vacances de Nadal
Divendres 31 de desembreNo lectiu
Vacances de Nadal
Divendres 7 de generNo lectiu
Vacances de Nadal
Divendres 14 de generDiscussió de les lectures i revisió del tema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica
Divendres 21 de generTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica
Divendres 28 de generActivitat autònoma
Període d’últimes avaluacions
Divendres 4 de febrerPrimer examen parcial
Temes 0, 1 i 2 del programa
Aula 3, de les 9 a les 11 h

Publicació de les qualificacions a la web de l’assignatura: dilluns 7 de febrer
Divendres 11 de febrerNo lectiu
Setmana intersemestral
Divendres 18 de febrerPresentació del tema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic
Divendres 25 de febrerTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic
Divendres 4 de marçDiscussió de les lectures i revisió del tema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic
Divendres 11 de marçPresentació del tema 4: L’estructura sintàctica
Divendres 18 de marçTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 4: L’estructura sintàctica
Divendres 25 de marçDiscussió de les lectures i revisió del tema 4: L’estructura sintàctica
Divendres 1 d’abrilPresentació del tema 5: L’estructura semàntica
Divendres 8 d’abrilTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 5: L’estructura semàntica
Divendres 15 d’abrilDiscussió de les lectures i revisió del tema 5: L’estructura semàntica
Divendres 22 d’abrilNo lectiu
Vacances de Pasqua
Divendres 29 d’abrilPresentació del tema 6: L’actuació lingüística
Divendres 6 de maigTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 6: L’actuació lingüística
Divendres 13 de maigDiscussió de les lectures i revisió del tema 6: L’actuació lingüística
Divendres 20 de maigPresentació del tema 7: La variació lingüística
Divendres 27 de maigTreball tutoritzat no presencial
Preparació del tema 7: La variació lingüística
Divendres 3 de junyDiscussió de les lectures i revisió del tema 7: La variació lingüística
Divendres 10 de junyPresentació i discussió de les lectures del tema 8: La traducció
Divendres 17 de junySegon examen parcial
Temes 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del programa
Aula 16, de les 9 a les 11 h

Publicació de les qualificacions a la web de l’assignatura: dilluns 20 de juny
Data límit per al lliurament del dossier d’exercicis (primera convocatòria)
Dijous 8 de setembreExamen de la segona convocatòria
Examen sobre els temes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del programa
Aula 15, de les 9:30 a les 11:30 h

Data límit per al lliurament del dossier d’exercicis (segona convocatòria)


line_red

Calendari - Lingüística aplicada a la traducció (2010-2011)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_10_11/calendari_10.html
Last updated: 5/9/11 10:31

line_red