World Wide Web


Conjunt de documents electrònics multimèdia - «planes web»

Format hipertextual

Adreces de web

Codificació d’un document hipertextual

Document en HTML editat amb el programa PageSpinner

Edició en HTML

Visualització de documents en HTML

Visualització d’un document en HTML en el programa Internet Explorer

Curs d’HTML - Departament de Comunicació Audiovisual, Universitat Autònoma de Barcelona
http://cc.uab.es/~ippus/index.htm

Curs d’HTML - X. Juàrez Batlle
http://www.ctv.es/USERS/lynx/home.htm


Joaquim Llisterri, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 15/8/03 19:47