Aplicacions del processament del llenguatge natural - Exercicis


Observeu els errors que detecta la versió catalana de l’eina de correcció LanguageTool en els enunciats que es mostren a continuació.

A la pantalla de demostració de LanguageTol, feu clic sobre l’error (marcat en groc; cal tenir seleccionat tot l’error si consta de més d’una paraula), trieu, en el menú que s’obrirà, l’opció « Implementació de la regla...» i llegiu l’explicació. Reflexioneu sobre què es pot deduir del funcionament dels sistemes de correcció automàtica a partir dels resultats obtinguts.

Principio

Busqueu, al menys, dos sistemes de traducció automàtica en línia i realitzeu la traducció del català al castellà o del castellà al català dels enunciats que es mostren a continuació. Podeu, també, buscar nous exemples semblants. Intenteu classificar els problemes que apareixen i reflexioneu sobre què es pot deduir del funcionament dels sistemes de traducció automàtica a partir dels resultats obtinguts.

Principio

Aneu a la web de l’empresa Bitext i creeu un compte gratuït de prova per a 30 dies (Free 30 day trial account). Un cop el tingueu, obriu l’enllaç https://www.bitext.com/text-analysis-api/ i feu clic a Already a Customer? Sign in. A la pantalla de demostració, a la part superior del quadre en el qual s’introdueix el text, seleccioneu Sentiment Analysis i Català. Introduiu les frases que es presenten a continuació o d’altres similars i observeu els resultats a la finestra inferior (Output Text).

Per a cada frase, considereu el valor global (global_value), els elements que es valoren (valuables), els elements que es fan servir per a la valoració (valuers) i els valors detallats en funció d’aquests elements (value). Podeu també provar la versió en castellà. Reflexioneu sobre què es pot deduir del funcionament dels sistemes de detecció automàtica d’opinions a partir dels resultats obtinguts.

Principio
Aplicacions del processament del llenguatge natural - Exercicis
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: