Jornada TALP

TALP-UPC

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Estat actual i perspectives de futur de les TLH

El paper de les administracions en el desenvolupament de les TLH


Jornada sobre les tecnologies del llenguatge humà a Catalunya
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 28 February 2001