Fonaments del tractament de la informació i comunicació multilingüe (2008-2009)

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Martes 7 de octubre Introducción a las tecnologías lingüísticas
Martes 28 de octubre Introducción al uso de corpus en la investigación lingüística
Martes 4 de noviembre Introducción al uso de corpus en la investigación lingüística


Calendari - Fonaments del tractament de la informació i comunicació multilingüe (2008-2009)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/TICOM_08_09/TICOM_08_09_calend.html
Last updated: 4/11/2008

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.