Guions, bibliografies i materiales per temes

1. Les tecnologies lingüístiques

2. Les tecnologies de la parla

3. El processament del llenguatge natural

4. Els recursos lingüístics

tornar endarrere

Tecnologies del llenguatge (2013-2014) - Guions, bibliografies i materiales per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_13_14/Tecnologies_Linguistiques_Index_tem_13_14.html
Last updated: 4/2/14 22:19