Guions, bibliografies i materials per temes

1. Les tecnologies lingüístiques

Guió

Les tecnologies lingüístiques

Bibliografia

Materials introductoris

Treballs generals

Manuals

Materials

Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques

Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català

arrow_gray_up  tornar endarrere

Tecnologies del llenguatge (2013-2014) - Tema 1: Les tecnologies lingüístiques
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_13_14/Tecnologies_Linguistiques_Index_tema_1_13_14.html
Last updated: 23/2/14 10:01