100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2013-2014

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de classes i d’avaluació


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2013-2014)

Dilluns 10 de febrerPresentació de l’assignatura
Dimecres 12 de febrerTema 1: Les tecnologies lingüístiques (1)
Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques.
Dilluns 17 de febrerTema 1: Les tecnologies lingüístiques (2)
Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques.
Dimecres 19 de febrerTema 1: Les tecnologies lingüístiques (3)
Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català.
Dilluns 24 de febrerTema 2: Les tecnologies de la parla (1)
Definició i àmbit de les tecnologies de la parla.
Dimecres 26 de febrerSense docència.
Dilluns 3 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (2)
Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla.
Dimecres 5 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (3)
Les unitats de síntesi. La síntesi basada en corpus.
Dilluns 10 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (4)
La conversió de text en parla.
Dimecres 12 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (5)
El reconeixement automàtic de la parla.
Dilluns 17 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (6)
Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla.
Dimecres 19 de març

Aula 504 (Aula d'informàtica)
Primera prova escrita (Temes 1 i 2)
Dilluns 24 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (7)
Els sistemes de diàleg.
Dimecres 26 de marçTema 2: Les tecnologies de la parla (8)
Les aplicacions dels sistemes de diàleg. La traducció automàtica de la parla.
Dilluns 31 de marçTema 3: El processament del llenguatge natural (1)
Definició i àmbit del processament del llenguatge natural.
Dimecres 2 d’abrilTema 3: El processament del llenguatge natural (2)
El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística: nivell morfològic.
Dilluns 7 d’abrilDiscussió dels treballs (1)
Dimecres 9 d’abrilDiscussió dels treballs (2)
Dilluns 14 d’abrilNo lectiu
Dimecres 16 d’abrilNo lectiu
Dilluns 21 d’abrilNo lectiu
Dimecres 23 d’abrilSense docència
Dilluns 28 d’abrilTema 3: El processament del llenguatge natural (3)
El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística: nivell sintàctic.
Dimecres 30 d’abrilTema 3: El processament del llenguatge natural (4)
El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística:nivell semàntic i nivell discursiu.
Dilluns 5 de maigTema 3: El processament del llenguatge natural (5)
Les aplicacions del processament del llenguatge natural: correcció automàtica de textos.
Dimecres 7 de maigTema 3: El processament del llenguatge natural (6)
Les aplicacions del processament del llenguatge natural: traducció automàtica.
Dilluns 12 de maigTema 4: Els recursos lingüístics (1)
Definició i àmbit dels recursos lingüístics. La lingüística de corpus.
Dimecres 14 de maigTema 4: Els recursos lingüístics (2)
Corpus orals.
Dilluns 19 de maigTema 4: Els recursos lingüístics (3)
Corpus textuals i recursos lèxics.
Dimecres 21 de maig

Aula 505 (Aula d'informàtica)
Tema 4: Els recursos lingüístics (4)
Eines per al tractament dels corpus orals.

És convenient portar auriculars
Dilluns 26 de maig

Aula 505 (Aula d'informàtica)
Tema 4: Els recursos lingüístics (5)
Eines per al tractament dels corpus textuals.
Dimecres 28 de maig

Aula 504 (Aula d'informàtica)
Segona prova escrita (Temes 3 i 4)
Dilluns 2 de junyPresentació oral dels treballs (1)

Aloy, Crespí, Mirón i Montes.
Cerrudo, Gener, Llofriu, Rodríguez i Tovar.
Manubens.
Dimecres 4 de junyPresentació oral dels treballs (2)

Curín i Rodríguez Louro.
Fernández, Fortón, Oliver i Ordines.
Flotats, Hervilla i Tort.
Pardo, Sánchez i Vallhonrat.

Lliurament per escrit del treball

El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de l'apartat «Format i lliurament» del document sobre el treball.
Dilluns 9 de junyNo lectiu

Publicació de les qualificacions finals a la pàgina web de l’assignatura.
Dimecres 11 de junyNo lectiu

Revisió de qualificacions


És recomanable concertar prèviament una entrevista.
Dilluns 16 de juny

de les 11:30 a les 13:30
Proves de reavaluació
Dimecres 18 de junySetmana de reavaluació
Dilluns 23 de junySetmana de reavaluació
Dimecres 25 de junySetmana de reavaluació


Tecnologies del llenguatge (2013-2014) - Calendari de classes i d’avaluació
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_13_14/Tecnologies_Linguistiques_calend_13_14.html
Last updated: 20/6/14 07:30