100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2015-2016

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de classes i d’avaluació


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2015-2016)

Dijous 10 de setembre Sense activitat docent.
Dimarts 15 de setembre Presentació de l’assignatura.
Dijous 17 de setembre Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (1)
Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques.
Dimarts 22 de setembre Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (2)
Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques.
Dijous 24 de setembreNo lectiu (La Mercè).
Dimarts 29 de setembre Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (3)
Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català.
Dijous 1 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (1)
Definició i àmbit de les tecnologies de la parla. Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla.
Dimarts 6 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (2)
Les unitats de síntesi. La síntesi basada en corpus.
Dijous 8 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (3)
La conversió de text en parla.
Dimarts 13 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (4)
El reconeixement automàtic de la parla.
Dijous 15 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (5)
Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla.
Correu rebut el dijous 1 d’octubre:

Benvolguts companys, benvolgudes companyes
Amb la invitació que trobareu a continuació em plau convidar-vos a l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2015- 2016 de la Facultat de Filosofia i Lletres, que tindrà lloc el proper dijous dia 15 d’octubre, a les 12 hores, a l’Auditori de la Facultat.
Es tracta d’un acte important en el cicle anual de la Facultat, per la qual cosa se suspendrà la docència entre les 11.30 i les 14.30, a fi i efecte de facilitar-vos-hi l’assistència.
Rebeu una salutació cordial
Joan Carbonell Manils
Degà
Dimarts 20 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (6)
Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla.
Dijous 22 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (7)
Els sistemes de diàleg.
Dimarts 27 d’octubre Tema 2: Les tecnologies de la parla (8)
Les aplicacions dels sistemes de diàleg. La traducció automàtica de la parla.
Dijous 29 d’octubrePrimera prova parcial (temes 1 i 2) de les 13 a les 14:30 a l’aula 101.
Dimarts 3 de novembre Tema 3: El processament del llenguatge natural (1)
Definició i àmbit del processament del llenguatge natural.
Dijous 5 de novembre Festa Major de la UAB. L’activitat docent s’aturarà a les 13:00 hores.
Dimarts 10 de novembre Tema 3: El processament del llenguatge natural (2)
El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística: nivell morfològic i nivell sintàctic.
Dijous 12 de novembre Tema 3: El processament del llenguatge natural (3)
El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística: nivell semàntic i nivell discursiu.
Dimarts 17 de novembre Temes 1 i 4: Les aplicacions dels recursos lingüístics i de les tecnologies de la parla
Mario Carranza, La enseñanza de la pronunciación asistida por ordenador.
Dijous 19 de novembre Tema 3: El processament del llenguatge natural (4)
Les aplicacions del processament del llenguatge natural: correcció automàtica de textos, traducció automàtica i tractament de la informació.

Sessió no presencial.

Informeu-vos sobre el funcionament dels sistemes de traducció automàtica, dels sistemes de correcció de textos i dels sistemes de tractament de la informació de caràcter subjectiu i realitzeu els exercicis que es proposen en el document «Aplicacions del processament del llenguatge natural - Exercicis» que es troba a la web de l’assignatura.
Dimarts 24 de novembre Discussió dels treballs (1)

La sessió consistirà en una presentació breu (uns 10-15 minuts) dels resultats assolits fins al moment en cada treball, seguida d’una discussió amb la classe i amb el professor.

La traducció automàtica dels pronoms «en», «hi» i «ho» del català al castellà.

La representació de la parla en l’aplicació WhatsApp.
Dijous 26 de novembre Discussió dels treballs (2)

La sessió consistirà en una presentació breu (uns 10-15 minuts) dels resultats assolits fins al moment en cada treball, seguida d’una discussió amb la classe i amb el professor.

Anàlisi del sistema de conversió de text en parla d’Acapela.

Avaluació de la versió espanyola de Google Voice Search amb parlants no natius.

Avaluació del sistema Cleverbot.
Dimarts 1 de desembre Tema 3: El processament del llenguatge natural (5)
Les aplicacions del processament del llenguatge natural: correcció automàtica de textos, traducció automàtica i tractament de la informació.
Dijous 3 de desembre Tema 4: Els recursos lingüístics (1)
Definició i àmbit dels recursos lingüístics. La lingüística de corpus
Dimarts 8 de desembre No lectiu (La Immaculada).
Dijous 10 de desembre Tema 4: Els recursos lingüístics (2)
Corpus orals, corpus textuals i recursos lèxics.
Dimarts 15 de desembre

Aula 504 (Aula d’informàtica)
Tema 4: Els recursos lingüístics (3)
Eines per al tractament dels corpus orals.

És necessari portar auriculars
Dijous 17 de desembre

Aula 504 (Aula d’informàtica)
Tema 4: Els recursos lingüístics (4)
Eines per al tractament dels corpus textuals.
Dimarts 22 de desembre Segona prova parcial (temes 3 i 4) de les 13 a les 14:30 a l’aula 101.
Dijous 24 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dimarts 29 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dijous 31 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dimarts 5 de generNo lectiu (Vacances de Nadal).
Dijous 7 de generSense activitat docent.
Dimarts 12 de generPresentació oral dels treballs (1)
Avaluació del sistema Cleverbot - Cristina Aceta, Míriam Chamorro, Alberto Lendínez, Sandra Luján, Sonia Márquez, Iris Millán i Laura Ruiz

La representació de la parla en l’aplicació WhatsApp - Marina Chueca, Jordina Noguès, Helena Mañé, Paula Muñoz i Núria Vázquez
Dijous 14 de generPresentació oral dels treballs (2)
La traducció automàtica dels pronoms «en», «hi »i «ho» del català al castellà - Albert Aymerich, Anna Buisan, Ariadna Cabiscol, Alba Campderrós, Blanca Cano i Elisabet Vallbona

Anàlisi del sistema de conversió de text en parla d’Acapela - Sara Canaleta, Ares García, Eva Mas i Anna Simon.

Avaluació de la versió espanyola de Google Voice Search amb parlants no natius - Cèlia Casas, Marta Colomines, Rubén Gómez, Cristina Moyano i Severí Vinyoles
Dimarts 19 de generLliurament per escrit del treball.

El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de l’apartat «Format i lliurament» del document sobre el treball.
Dijous 28 de gener

de les 12:30 a les 14:30h a l’aula 105
Prova de reavaluació.

Tecnologies del llenguatge (2015-2016) - Calendari de classes i d’avaluació
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_15_16/Tecnologies_Linguistiques_calend_15_16.html
Last updated: 11/1/16 08:26

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.