Guions, bibliografies i materials per temes

4. Els recursos lingüístics

Guió

Els recursos lingüístics

Bibliografia

Lingüística de corpus: treballs generals

Lingüística de corpus: reculls i actes de congressos

Lingüística de corpus: revistes

Estàndards en corpus escrits

Disseny i tipologia de corpus escrits

Tractament dels corpus escrits

Anotació de corpus escrits

Aplicacions dels corpus escrits

Corpus orals

Estàndards en corpus orals

Disseny i tipologia de corpus orals

Etiquetat de corpus orals

Transcripció i codificació de corpus orals

Aplicacions dels corpus orals

Materials

Els recursos lingüístics

La noció de corpus

La lingüística de corpus

La utilitat dels corpus

Corpus textuals, corpus orals i corpus de llengua oral

La constitució de corpus

Els corpus orals

La representació fonètica dels corpus orals

Els corpus de llengua oral

La representació ortogràfica dels corpus de llengua oral

La codificació dels corpus de llengua oral

Eines per al tractament de corpus escrits

Eines per al tractament de corpus orals

Exercicis

Etiquetat de corpus orals

Anàlisi de corpus escrits

Recursos a Internet

Informació general sobre recursos lingüístics

Associacions i centres

Xarxes i iniciatives

arrow_gray_up  tornar endarrere
Tecnologies del llenguatge (2016-2017) - Tema 4: Els recursos lingüístics
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: