Guions, bibliografies i materiales per temes

1. Les tecnologies lingüístiques

2. Les tecnologies de la parla

3. El processament del llenguatge natural

4. Els recursos lingüístics

tornar endarrere
Tecnologies del llenguatge (2017-2018) - Guions, bibliografies i materiales per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: