Guions, bibliografies i materials per temes

1. Les tecnologies lingüístiques

Guió

Les tecnologies lingüístiques

Bibliografia

Materials introductoris

Treballs generals

Manuals

Revistes

Materials

Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques

Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català

Recursos a Internet

Informació general

Associacions, xarxes i iniciatives

Cursos

arrow_gray_up  tornar endarrere
Tecnologies del llenguatge (2016-2017) - Tema 1: Les tecnologies lingüístiques
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: