Guions, bibliografies i materials per temes

2. Les tecnologies de la parla

Guió

Les tecnologies de la parla

Bibliografia general

Les tecnologies de la parla: presentacions generals

Les tecnologies de la parla: articles i capítols de llibres

Les tecnologies de la parla: manuals

La síntesi de la parla: presentacions generals

La síntesi de la parla: manuals

La síntesi de la parla: conversió de text en parla

El reconeixement automàtic de la parla: presentacions generals

El reconeixement automàtic de la parla: manuals

Els sistemes de diàleg: presentacions generals

Els sistemes de diàleg: manuals

La traducció automàtica de la parla

Bibliografia complementària

Les tecnologies de la parla: reculls

Les tecnologies de la parla: revistes

Les tecnologies de la parla: actes de congressos

Fonètica i tecnologies de la parla

Comunicació oral entre persones i ordinadors

La síntesi de la parla: reculls i actes de congressos

La síntesi de la parla: síntesi basada en corpus

La síntesi de la parla: tècniques estadístiques

La síntesi de la parla: informació fonètica i lingüística

La síntesi de la parla: aplicacions de la síntesi

El reconeixement automàtic de la parla: reculls i actes de congressos

El reconeixement automàtic de la parla: informació fonètica i lingüístics

El reconeixement automàtic de la parla: avaluació dels sistemes de reconeixement automàtic de la parla

El reconeixement automàtic de la parla: reconeixement automàtic del locutor

El reconeixement automàtic de la parla: identificació automàtica de le llengua

Els sistemes de diàleg: reculls i actes de congressos

Els sistemes de diàleg: informació fonètica i lingüística

Materials

Les tecnologies de la parla

La comunicació oral entre persones i ordinadors

Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla

Les unitats de síntesi

La síntesi basada en corpus

La conversió de text en parla

La conversió de text en parla: el mòdul de tractament previ del text

La conversió de text en parla: la transcripció fonètica automàtica

La conversió de text en parla: el mòdul prosòdic

El reconeixement automàtic de la parla

Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla

Els sistemes de diàleg

Les aplicacions dels sistemes de diàleg

La traducció automàtica de la parla

Recursos a Internet

Associacions i xarxes dedicades a les tecnologies de la parla

Centres acadèmics dedicats a les tecnologies de la parla

Empreses dedicades a les tecnologies de la parla

Pàgines generals sobre síntesi de la parla

Sistemes de conversió de text en parla

Exemples de sistemes de conversió de text en parla

Sistemes de transcripció fonètica automàtica en línia

Productes de reconeixement automàtic de la parla

Pàgines generals sobre sistemes de diàleg

Traducció automàtica de la parla

arrow_gray_up  tornar endarrere
Tecnologies del llenguatge (2017-2018) - Tema 2: Les tecnologies de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: