Guions, bibliografies i materials per temes

3. El processament del llenguatge natural

Guió

El processament del llenguatge natural

Bibliografia

Processament del llenguatge natural: treballs generals

Processament del llenguatge natural: manuals

Traducció automàtica

Correcció automàtica de textos

Tractament de la informació

Materials

Definició i àmbit del processament del llenguatge natural

El procés d’anàlisi del text

El nivell morfològic

El nivell sintàctic

El nivell semàntic

El nivell discursiu

La correcció automàtica de textos

La traducció automàtica

La traducció automàtica de la parla

Els sistemes de tractament de la informació

Recursos a Internet

Analitzadors i generadors morfològics en línia

Analitzadors sintàctics en línia

Correctors ortogràfics, gramaticals i d’estil en línia

Sistemes de traducció automàtica en línia

arrow_gray_up  tornar endarrere
Tecnologies del llenguatge (2017-2018) - Tema 3: El processament del llenguatge natural
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: