Guions, bibliografies i materials per temes

4. Els recursos lingüístics

Guió

Bibliografia

Materials

Exercicis

Recursos a Internet

arrow_gray_up  left arrow
Tecnologies del llenguatge (2017-2018) - Tema 4: Els recursos lingüístics
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: