100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2017-2018

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Calendari de classes i d’avaluació


Calendari acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres (Curs 2017-2018)

1 Dimarts 12 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Presentació de l’assignatura
2 Dijous 14 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (1)

Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques.

3 Dimarts 19 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (2)

Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques. Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català.

4 Dijous 21 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 1: Les tecnologies lingüístiques (3)

Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català.

5 Dimarts 26 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (1)

Definició i àmbit de les tecnologies de la parla.

6 Dijous 28 de setembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (2)

La síntesi de la parla.

Posicionament del Consell de Govern davant la vaga estudiantil convocada pels dies 28 i 29 de setembre

Davant la vaga convocada per les associacions d’estudiants, el Consell de Govern de la UAB, reunit el 27 de setembre, manifesta:
Donada l’excepcionalitat del moment i per fer compatible el manteniment de l’activitat docent amb el dret individual de vaga, el Consell de Govern recomana al professorat de la UAB que, en la mesura que la seva programació docent ho permeti, aquests dos dies no es facin activitats avaluables.
La UAB mantindrà l’activitat docent programada a cada centre en compliment del seu compromís acadèmic i de recerca d’una universitat pública.

7 Dimarts 3 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (3)

La conversió de text en parla.

Comunicat de l’Equip de Govern

Amb l’acord de les direccions dels centres docents, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se suma a l’aturada de país prevista per a demà dia 3 d'octubre. A la Universitat no hi haurà cap activitat acadèmica ni administrativa i el personal podrà decidir lliurament la seva assistència o no al lloc de treball. Per garantir l’obertura dels centres s’establiran serveis mínims pels canals habituals.

8 Dijous 5 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (4)

La conversió de text en parla.

9 Dimarts 10 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (5)

El reconeixement automàtic de la parla.

Dijous 12 d’octubre No lectiu (Festa Nacional d’Espanya)
10 Dimarts 17 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (6)

Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla.

11 Dijous 19 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 2: Les tecnologies de la parla (7)

Els sistemes de diàleg.

12 Dimarts 24 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula d’informàtica B3/0035, Aula 25, Facultat d’Economia i Empresa
Primera prova escrita: temes 1 i 2
13 Dijous 26 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (1)

Definició i àmbit del processament del llenguatge natural.

Comunicat del deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

Per indicació de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i tal com haureu pogut llegir en les pancartes distribuïdes pel centre, us informo que les Assemblees de Facultat de la UAB han convocat una vaga d’estudiants els propers dies 25, 26 i 27 d’octubre.

Com a activitat alternativa a la docència presencial, es recomana la lectura de Rodríguez (2001) i de l’apartat 3.2 de Rodríguez (2016), que poden servir com a introducció als continguts del tema 3 del programa.

Rodríguez, H. (2000). Técnicas básicas en el tratamiento informático de la lengua. Quark. Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 19, 26-34. Consultat a http://quark.prbb.org/19/019026.htm

Rodríguez, H. (2016). Procesamiento del lenguaje escrito. A Á. L. Gonzalo (Ed.), Tecnologías del lenguaje en España. Comunicación inteligente entre personas y máquinas (pp. 45-70). Madrid - Barcelona: Fundación Telefónica - Ariel. Consultat a https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/565/

14 Dimarts 31 d’octubre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (2)

El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística.

15 Dijous 2 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (3)

El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística.

16 Dimarts 7 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (4)

Correcció automàtica de textos.

Dijous 9 de novembre Festa Major de la UAB
17 Dimarts 14 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (5)

Traducció automàtica de la llengua escrita.

18 Dijous 16 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (6)

Traducció automàtica de la llengua oral.

19 Dimarts 21 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 3: El processament del llenguatge natural (7)

Sistemes de tractament de la informació.

20 Dijous 23 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 4: Els recursos lingüístics (1)

Definició i àmbit dels recursos lingüístics.

21 Dimarts 28 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 4: Els recursos lingüístics (2)

La lingüística de corpus.

22 Dijous 30 de novembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 4: Els recursos lingüístics (3)

Corpus orals.

23 Dimarts 5 de desembre
de 13 a 14.30 h
Aula 105
Tema 4: Els recursos lingüístics (4)

Corpus textuals. Recursos lèxics.

Dijous 7 de desembre No lectiu (Festa de la Facultat de Filosofia i Lletres)
24 Dimarts 12 de desembre
de 13 a 14.30 h
Aula d’informàtica B3/0035, Aula 25, Facultat d’Economia i Empresa
Tema 4: Els recursos lingüístics (5)

Eines per al tractament dels corpus orals.

25 Dijous 14 de desembre
de 13 a 14.30 h
Aula d’informàtica B3/0035, Aula 25, Facultat d’Economia i Empresa
Tema 4: Els recursos lingüístics (6)

Eines per al tractament dels corpus textuals.

26 Dimarts 19 de desembre
de 13 a 14.30 h
Aula d’informàtica B3/0035, Aula 25, Facultat d’Economia i Empresa
Segona prova escrita: temes 3 i 4
Dijous 21 de desembre

Comunicat de la vicedegana d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres

Com a continuació del correu enviat per la Gerència en relació amb la jornada electoral del dia 21 de desembre, us voldria demanar que evitéssiu les activitats d'avaluació previstes per a aquest dia. En cas que no fos possible ajornar-les, procureu de facilitar a l’alumnat mecanismes alternatius.

Dijous 25 de gener
de 12.30 a 14.30 h
B11/016, Aula 503, Aula d’Informàtica, Facultat de Filosofia i Lletres
Proves de reavaluació

Tecnologies del llenguatge (2017-2018) - Calendari de classes i d’avaluació
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: