O catalán nas industrias da lingua

Joaquim Llisterri

UAB

Grup de Fonètica
Seminari de Filologia i Informàtica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.es
http://liceu.uab.cat/~joaquim

Universidad de Vigo

Lingua e cultura catalanas
Cursos de extensión universitaria
Universidade de Vigo

5-7 de xullo de 2000


El català i les indústries de la llengua: presentació

Grups de recerca, centres, empreses i administració

Grups de recerca a les universitats

GILCUB , Grup d'Investigació en Lingüística Computacional, Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/gilcub/

GRLMC, Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica i Enginyeria del Llenguatge, Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.es/centres/Grups/grlmc/grlmc.html

Grup de Fonètica, Seminari de Filologia i Informàtica, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/

Grup de Processat del Llenguatge Natural, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.lsi.upc.es/~nlp/

GTP, Grup de Tractament de la Parla, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya
http://gps-tsc.upc.es/veu/

IULA, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra
http://www.iula.upf.edu/

Laboratori de Lingüística Computacional, Àrea de Lingüística General, Departament d'Anglès i Lingüística, Universitat de Lleida
http://www.udl.es/dept/dal/alg/laboratori/index.htm

LaLI, Laboratorio de Lingüística Informática, Departamento de Filologia Española, Universitat Autònoma de Barcelona
http://seneca.uab.es/csubirats/lali.html

LaReLC-UB, Laboratori de lingüística computacional, Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/ling/labcat.htm

Secció de Teoria del Senyal, Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull
http://www.salleURL.edu/Eng/elsDCTS/tracseny/tracseny.htm

TALP, Centre de Tecnologia i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla, Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.talp.upc.es/

Centres

CREL, Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, Generalitat de Catalunya
http://www.crel.net/

Secció Filològica, Institut d'Estudis Catalans
http://www.iec.es/cat/recerca/programes/Filologica/rsfcat.htm

TERMCAT, Centre de Terminologia
http://www.termcat.es/

Empreses

Biblograf, Grupo Anaya
http://www.vox.es/

CLiC , Centre de Lingüística i Computació, Centre d'Innovació Les Cúpules, Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/ling/clic.htm

DGC, Desarrollo Gramatical Computerizado
http://www.dgc.es/ca/welcome.htm

Grup Enciclopèdia Catalana
http://www.enciclopedia-catalana.com/

Incyta, Ingeniería, Consultoría y Traducción Automática
http://www.incyta.es

Administració

Consorci per a la Normalització Lingüística
http://www.cpnl.org/

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/dursi/

Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
http://cultura.gencat.es/llengcat/organi/index.htm

Secretaria per a la Societat de la Informació, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/csi/cat/societat_informacio/

Projectes

Jornades del CREL (Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, Generalitat de Catalunya), Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 4 i 5 d’abril de 2000
http://www.crel.net/Jornades/index.html

Recursos lingüístics

Corpus Oral de Variació, Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona
http://lincat.ub.es/bdlincat/

Corpus textual plurilingüe especialitzat, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
http://www.iula.upf.edu/corpus/corpus.htm

CUB, Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/filling/cub.htm

Diccionari del Català Contemporani, Oficines Lexicogràfiques, Secció Filològica, Institut d'Estudis Catalans
http://www.iec.es/cat/recerca/programes/Filologica/dcccat.htm

Web WordNet Interface (version 0.3) Grup de Processament del Llenguate Natural, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya - LaReLC-UB, Laboratori de lingüística computacional, Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona
http://nipadio.lsi.upc.es/wei.html

Eines

Eines públiques del CREL(Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, Generalitat de Catalunya): demostracions
http://www.crel.net/Eines/eines.html

Eines de tractament del text escrit

Anàlisi morfològica del català, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
http://www.iula.upf.edu/corpus/analitca.htm

Anàlisi morfosintàctica, desambiguació i anàlisi de text sense restriccions en castellà, català i anglès, Grup de Processament del Llenguatge Natural, Universitat Politècnica de Catalunya - LaReLC-UB, Laboratori de lingüística computacional, Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona
http://nipadio.lsi.upc.es/cgi-bin/demo/demo.pl

Lematitzador i desambiguador de textos, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
http://terminotica.upf.es/CREL/LIC.HTM

Tractament de textos paral·lels, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
http://terminotica.upf.es/CREL/ALINEA.HTM

Web Morfo Interface (version 0.0), Grup de Processament del Llenguatge Natural, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya - LaReLC-UB, Laboratori de lingüística computacional, Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona
http://nipadio.lsi.upc.es/morfo.html

Eines de tractament de la parla

Conversor de text a parla, Grup de Tractament de Veu, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya
http://gps-tsc.upc.es/veu/demos/tts.html

Productes

Eines lingüístiques, Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/ptop/llengua/

Recursos lingüístics, Consorci per a la Normalització Lingüística
http://www.cpnl.org/recursos/global.htm

Softcatalà, Llengua
https://www.softcatala.org/llengua.htm

Vilarnau, J. Recursos lingüístics en català
http://www.llengcat.com

Diccionaris en línia

Diccionari de la Llengua Catalana, Enciclopèdia Catalana
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari de la Llengua Catalana, Institut d'Estudis Catalans
http://www.iec.es/cat/llengcat/diccionari/inici.htm

Conjugació verbal en línia

Catalan language and verbs, Conjugue, E. Lindberg
http://www.puterweb.com/conjugue/languages/catalan.shtml

Correctors ortogràfics i gramaticals

Correctors i diccionaris, Lincaweb
http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/correctors.html

Correctors per a català, Pàgina de Catalans
http://www.terra.es/personal/minoves/home.htm

Escriu , Inèdit
http://www.inedit.com/escriu.html

Word Correct Català, DGC
http://www.dgc.es/ca/descriap.htm

Traducció

El Traductor de El Periódico de Catalunya, Soft Library, Demostració de traducció automàtica castellà-català i català-castellà
https://www.softly.es/transacciones/traductor/index.htm

INCYTA, Ingeniería, Consultoría y Traducción Automática, Demostració de traducció automàtica castellà-català i català-castellà
http://www.incyta.es/demo.html

interNOSTRUM: traductor castella-catala, Universitat d'Alacant - Caja de Ahorros del Mediterráneo
http://www.torsimany.ua.es/

Salt, Traductor castellà-valencià, Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana
http://www.cult.gva.es/DGOIEPL/SALT/salt_programes_salt.htm

Dictat automàtic

FreeSpeech 2000 versió catalana, Philips
http://www.speech.philips.com/ud/get/Pages/h0721ca.htm


O catalán nas industrias da lingua (Vigo, 2000)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 7 July 2000