Fonètica (2005-2006)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2005-2006

line_red

Examen parcial
Tema 1
La delimitació del camp de treball
Tema 2
El mètode experimental en fonètica

line_red

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: dijous 30 de març de 2006.

Els exàmens es podran deixar fins les 19h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es) el dia de lliurament fins les 21h. El aquest cas s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: T1T2_Cognom.doc. No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).


line_red

Fončtica (2005-2006) Examen parcial - tema 1 i tema 2
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2005/Fon_Gen_ex_1_05_06.html
Last updated: 18/02/06 14:27

line_red