NIU Qualificació final Nota final Primer parcial Segon parcial Tercer parcial Quart parcial Treball de curs
1143771 Excel·lent 9,0 9,0 8,5 9,0 9,5
1143790 Aprovat 6,0 6,5 6,0 6,5 5,0
1145898 Aprovat 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0
1146348 No presentat

1149508 Suspens 3,1 6,5 2,0 4,0 0,0
1156350 No presentat

1159145 Suspens 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0
1159770 Aprovat 5,0 4,0 6,0 4,5 5,5
1193993 Notable 7,4 7,0 8,8 6,0 8,0
1194005 Suspens 4,3 5,0 4,0 4,0 4,0
1194011 Notable 7,0 8,0 7,0 6,0 7,0
1204617 Excel·lent 9,0 8,5 8,5 9,0 9,9
2082373 Aprovat 6,0 6,0 6,5 7,0 4,5
2140115 Excel·lent 9,09
2140125 Excel·lent 9,09
2145096 Notable 8,08
Mitjana
6,6 6,5 6,1 5,8 5,9
Desviació
2,0 1,5 2,1 1,9 3,0