line_bar

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

Fonètica (2007-2008)

Joaquim Llisterri

line_bar

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Descripció i classificació acústica dels sons

ball_green El so com a fenomen vibratori. La transmissió del so. Ones sinusoïdals. Paràmetres per a la descripció acústica dels sons: freqüència, amplitud i temps. Les unitats de mesura.

ball_green Sons periòdics i sons aperiòdics. Sons aperiòdics impulsionals i sons aperiòdics continus

ball_green Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància. Els formants.

ball_green La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Característiques de la font sonora. La funció de transferència de la cavitat vocal. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre. Relacions entre les característiques articulatòries i les característiques acústiques dels sons de la parla.

Mètodes d’estudi en fonètica acústica

ball_green El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals.

ball_green L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia.

ball_green L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral (Transformada Ràpida de Fourier, FFT) i predicció lineal (LPC).

ball_green L’extracció del fonamental: corba melòdica.

ball_green L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Els elements segmentals

ball_gray Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla.

ball_gray Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; vocals orals i vocals nasals; la reducció vocàlica; relació entre les propietats acústiques i articulatòries de les vocals. Els diftongs.

ball_gray Oclusius orals: característiques freqüencials i temporals de l’exposió; el Voice Onset Time (VOT); les transicions formàntiques: punt d’arrencada, durada i direcció; correlats acústics de la sonoritat i del lloc d’articulació.

ball_gray Oclusius nasals: el murmuri nasal; formants nasals i formants orals; zeros espectrals o antiformants; les transicions; els correlats acústics de la nasalitat i del lloc d’articulació.

ball_gray Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció - freqüència, intensitat i durada - i transicions. Els sons africats.

ball_gray Laterals: estructura formàntica; transicions; correlats acústics del lloc d’articulació.

ball_gray Vibrants: tipus de vibrants; estructura acústica de les vibrants; oclusions i elements vocàlics.

Els elements suprasegmentals

ball_gray Correlats acústics de la melodia: la variació temporal de la freqüència fonamental.

ball_gray Correlats acústics de l’accent: variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica.

ball_gray Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.

line_bar

Fonètica (2007-2008) - Tema 3: Les característiques acústiques dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Guio_4_FonGen_07_08.html
Last updated: 27/04/08 01:17

line_bar