5. La percepció dels sons de la parla

Fonètica (2008-2009)

Joaquim Llisterri

line_red

L’audició

ball_green Etapes en el procés de l' audició. Oïda externa: funció protectora i amplificadora de l’aurícula i del canal extern. Oïda mitjana: la transmissió del so a través de la cadena òssia; membrana timpànica i finestra oval. Oïda interna: estructura de la còclea; la membrana basilar i l'òrgan de Corti.

ball_green El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició. La resposta de les neurones i la codificació dels sons en el nervi auditiu.

ball_green Models de la còclea i teories de l’audició. La selectivitat freqüencial de la còclea. El desplaçament de la membrana basilar. Teories de la localització: teoria de la ressonància i teoria de les ones. Teories freqüencials no analítiques: la teoria del telèfon. Teories freqüencials analítiques: la teoria de la descàrrega

Nocions generals de psicoacústica

ball_green El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor.

ball_green Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. La llei de Weber i Fechner. Les unitats perceptives d’alçada i d’intensitat. Corbes isòfones. Bandes crítiques i l’escala en Barks.

ball_green Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

Indicis acústics en la percepció dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

ball_green La descodificació de l’ona sonora. El problema de la invariància des del punt de vista de la percepció. El paper dels indicis acústics invariants en la percepció de la parla.

ball_green Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La creació d’estímuls sintetitzats com a tècnica d’estudi de la percepció: Metodologia dels experiments de percepció emprant estímuls sintetitzats; Mètodes de resposta i tractament dels resultats. La modificació d’estímuls naturals. Modificació freqüencial: els filtrats; filtrats per terços d’octava i per bandes d’octava. Modificació temporal: la segmentació.

ball_green La percepció categorial.

La percepció dels elements segmentals

ball_green Vocals: estructura formàntica. La durada i la intensitat. Percepció de vocals aïllades i de vocals en contexst. Factors de normalització en la percepció de les vocals: diferències en el tracte vocals i en la velocitat d’elocució de l’emissor.

ball_green Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació. La percepció de la distinció sord/sonor. La percepció de la nasalitat. Percepció del lloc d’articulació de les consonants oclusives i fricatives. La diferenciació perceptiva entre consonants ressonants.

La percepció dels elements suprasegmentals

ball_green Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal.

ball_green Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.

Models de percepció de la parla

Models actius de la percepció de la parla.

ball_green La teoria motriu d'A. Liberman et al. (1976) i la teoria de K.N. Stevens (1972). La teoria motriu revisada.

Models passius de la percepció de la parla.

ball_green El model auditiu de G. Fant (1973), la descodificació directa i els models de detecció de trets. Teoria quàntica de la percepció de la parla: Stevens (1989). Models de processament en paral·lel (PDP).

El model de la hiperarticulació i la hipoarticulació

ball_green H&H Theory: Lindblom (1990).
line_red

Fonètica (2008-2009) - Tema 5: La percepció dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2008/Guio_5_FonGen_08_09.html
Last updated: 5/2/11 09:17

line_red