Calendari de classes

Fonètica
curs 2010-2011

Joaquim Llisterri


dimarts 15 de febrerPresentació de l’assignatura
dijous 17 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (1)
Abast, mètodes i objectius de la fonètica. L’estudi de la producció, de les característiques acústiques i de la percepció de la parla. Models de producció, models de percepció i teoria fonètica. Fonètica general, fonètica de les llengües particulars i aplicacions de la fonètica.
dimarts 22 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (2)
Fonètica i lingüística. Fonètica i fonologia. El paper de la fonètica en el marc de les ciències del llenguatge. La fonètica com a àmbit interdisciplinari.
dijous 24 de febrerTema 2: El mètode experimental en fonètica (1)
Teories i hipòtesis.
dimarts 1 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (2)
Delimitació del camp de treball.
dijous 3 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (3)
Preparació del corpus de treball. Determinació de les variables.
dimarts 8 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (4)
Selecció dels informants. Obtenció del corpus.
dijous 10 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (5)
La quantificació dels resultats: nocions bàsiques d’estadística.
Lliurament de la proposta de treball experimental
dimarts 15 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (6)
La quantificació dels resultats: nocions bàsiques d’estadística.
dijous 17 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (7)
La presentació dels resultats de la recerca.
dimarts 22 de marçTema 3: La producció dels sons de la parla (1)
Aspectes neurofisològics: el cervell i el control del moviment. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. L 'articulació: el tracte vocal; cavitat bucal i cavitat nasal.
dijous 24 de marçTema 3: La producció dels sons de la parla (2)
Mètodes d’estudi de la producció de la parla.
Lliurament del primer exercici (examen parcial dels temes 1 i 2)
dimarts 29 de marçTema 3: La producció dels sons de la parla (3)
La preplanificació en la producció de la parla. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La variabilitat en la producció dels sons de la parla: la coarticulació. La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.
dijous 31 de marçTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (1)
Paràmetres per a la descripció acústica dels sons de la parla: freqüència, amplitud i temps. Sons periòdics i sons aperiòdics. Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància.
dimarts 5 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (2)
La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre.
dijous 7 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (3)
El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals. L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia. L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral i predicció lineal.
dimarts 12 d’abril

Aula 506
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (4)
L’extracció del fonamental: corba melòdica. L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.
dijous 14 d’abril

Aula 506
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (5)
Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla. Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; relació entre les propietats acústiques i articulatòries.
Lliurament del segon exercici (examen parcial del tema 3)
dimarts 19 d’abrilVacances de Pasqua
dijous 21 d’abrilVacances de Pasqua
dimarts 26 d’abrilFesta de la Facultat de Filosofia i Lletres
dijous 28 d’abril

Aula 506
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (6)
Oclusius orals i nasals: correlats acústics del mode i lloc d’articulació; explosió, VOT i transicions. Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció i transicions. Laterals i vibrants: correlats acústics de lloc i mode d’articulació.
dimarts 3 de maig

Aula 506
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (7)
Correlats acústics de la melodia: la variació temporal de la freqüència fonamental.
dijous 5 de maig

Aula 506
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (8)
Correlats acústics de l’accent: variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica. Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.
dimarts 10 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (1)
Etapes en el procés de l' audició. Oïda externa. Oïda mitjana: la cadena d’ossets. Oïda interna: la còclea i l'òrgan de Corti. El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició; la codificació dels sons en el nervi auditiu. Models de la còclea i teories de l’audició.
dijous 12 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (2)
El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor. Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.
dimarts 17 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (3)
Els indicis acústics en la percepció. La percepció categorial.
dijous 19 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (4)
Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla.
Lliurament del tercer exercici (examen parcial del tema 4)
dimarts 24 de maigSessió no presencial
Tema 5: La percepció dels sons de la parla (5)

Realitzeu els exercicis de manipulació del paràmetres acústics proposats en el document "Ejercicio - La manipulación de los valores de los parámetros acústicos del habla".
dijous 26 de maigSesió no presencial
Tema 5: La percepció dels sons de la parla (6)

Realitzeu els exercicis de manipulació del paràmetres acústics proposats en el document "Ejercicio - La manipulación de los valores de los parámetros acústicos del habla".
dimarts 31 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (7)
Vocals: estructura formàntica; factors en la percepció de les vocals; variacions contextuals i variacions de locutor. Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació.
dijous 2 de junyTema 5: La percepció dels sons de la parla (8)
Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal. Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.

Models de percepció de la parla.
dijous 9 de junyLliurament del quart exercici (examen parcial del tema 5)
dimarts 21 de junyExamen de la primera convocatòria

Lliurament de l'examen final

dimarts 28 de juny Lliurament del treball experimental
dijous 14 de juliolExamen de la segona convocatòria

Lliurament de l'examen de la segona convocatòria
Lliurament del treball experimental


Fonètica (2010-2011) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Fonetica_calend_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:37