5. La percepció dels sons de la parla

Fonètica (2010-2011)

Joaquim Llisterri


L’audició

Etapes en el procés de l' audició. Oïda externa: funció protectora i amplificadora de l’aurícula i del canal extern. Oïda mitjana: la transmissió del so a través de la cadena òssia; membrana timpànica i finestra oval. Oïda interna: estructura de la còclea; la membrana basilar i l'òrgan de Corti.

El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició. La resposta de les neurones i la codificació dels sons en el nervi auditiu.

Models de la còclea i teories de l’audició. La selectivitat freqüencial de la còclea. El desplaçament de la membrana basilar. Teories de la localització: teoria de la ressonància i teoria de les ones. Teories freqüencials no analítiques: la teoria del telèfon. Teories freqüencials analítiques: la teoria de la descàrrega.

Nocions generals de psicoacústica

El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor.

Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. La llei de Weber i Fechner. Les unitats perceptives d’alçada i d’intensitat. Corbes isòfones. Bandes crítiques i l’escala en Barks.

Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

Indicis acústics en la percepció dels sons de la parla

La percepció dels sons de la parla

La descodificació de l’ona sonora. El problema de la invariància des del punt de vista de la percepció. El paper dels indicis acústics invariants en la percepció de la parla.

Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La creació d’estímuls sintetitzats com a tècnica d’estudi de la percepció: Metodologia dels experiments de percepció emprant estímuls sintetitzats; Mètodes de resposta i tractament dels resultats. La modificació d’estímuls naturals. Modificació freqüencial: els filtrats; filtrats per terços d’octava i per bandes d’octava. Modificació temporal: la segmentació.

La percepció categorial.

La percepció dels elements segmentals

Vocals: estructura formàntica. La durada i la intensitat. Percepció de vocals aïllades i de vocals en context. Factors de normalització en la percepció de les vocals: diferències en el tracte vocals i en la velocitat d’elocució de l’emissor.

Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació. La percepció de la distinció sord/sonor. La percepció de la nasalitat. Percepció del lloc d’articulació de les consonants oclusives i fricatives. La diferenciació perceptiva entre consonants ressonants.

La percepció dels elements suprasegmentals

Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal.

Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.

Models de percepció de la parla

Models actius de la percepció de la parla.

La teoria motriu d'A. Liberman et al. (1976) i la teoria de K.N. Stevens (1972). La teoria motriu revisada.

Models passius de la percepció de la parla.

El model auditiu de G. Fant (1973), la descodificació directa i els models de detecció de trets. Teoria quàntica de la percepció de la parla: Stevens (1989). Models de processament en paral·lel (PDP).

El model de la hiperarticulació i la hipoarticulació

H&H Theory: Lindblom (1990).

Fonètica (2010-2011) - Tema 5: La percepció dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Guio_5_Fonetica_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:27