Guions, bibliografies i materiales per temes

1.- Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

2.- El mètode experimental en fonètica i en fonologia

3.- La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció

4.- La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

5.- L’anàlisi acústica dels sons de la parla

6.- La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció

tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Guions, bibliografies i materiales per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tem_12_13.html
Last updated: 2/9/12 20:41