1.- Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

Guió

Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

Bibliografia

Fonètica general: manuals

Fonètica general: diccionaris

Fonètica general: revistes

Fonètica general: actes de congressos

Fonologia: manuals

Fonologia: reculls

L'àmbit de la fonètica

El procés de la comunicació

Teoria fonètica

Fonètica i fonologia

Materials

La fonètica en l'àmbit de les ciències del llenguatge

Fonètica i lingüística

La fonètica com a àmbit interdisciplinari

Fonètica i fonologia

Material complementari

La hipòtesi del període crític

Recursos a Internet

Pàgines amb enllaços a recursos per a la fonètica

Recursos generals sobre fonètica

Tipologia fonètica

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 1: Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_1_12_13.html
Last updated: 6/11/12 22:31