2.- El mètode experimental en fonètica i en fonologia

Guió

El mètode experimental en fonètica i en fonologia

Bibliografia

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

La presentació dels resultats

Materials

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

El programa R de tractament estadístic de dades

La presentació dels resultats

Recursos a Internet

El mètode experimental en fonètica

BuFón: Buscador de patrones morfofonológicos del español. Laboratorio de Fonética, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Estadística

Metodologia i disseny experimental

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_2_12_13.html
Last updated: 6/11/12 22:31