3.- La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció

Guió

La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció

Bibliografia

Treballs generals

Anatomia i fisiologia de la producció de la parla

Aspectes neurofisiològics

Llenguatge i cervell

Aspectes aerodinàmics

Respiració

Fonació

Articulació

Tècniques instrumentals

Models de producció de la parla

Materials

Les bases neurofisiològiques de la producció de la parla

L’aparell fonador

Els mecanismes subglòtics i la respiració

La fonació

L’articulació

Mètodes per a l’estudi de la producció de la parla

La variabilitat articulatòria

La coarticulació

La producció de la parla

Models de producció de la parla

Recursos a Internet

La producció de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla

Models de producció de la parla

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 3: La producció dels sons de la parla: descripció i models de producció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_3_12_13.html
Last updated: 6/1/13 10:56