4.- La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

Guió

La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

Bibliografia

Transcripció fonètica

Materials

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Representació fonètica i representació fonològica

Recursos a Internet

L’Alfabet Fonètic Internacional: il·lustracions sonores

Tipus de lletres amb símbols fonètics

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 4: La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_4_12_13.html
Last updated: 6/11/12 22:31