6.- La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció

Guió

La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció

Bibliografia

Treballs generals sobre percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Processament auditiu de la parla

Tècniques experimentals per a l’estudi de la percepció

Treballs generals sobre models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de vocals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius orals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius nasals

Indicis acústics en la percepció de fricatius

Indicis acústics en la percepció de laterals i ròtics

Materials

L’audició

Nocions bàsiques de psicoacústica

Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements segmentals

La percepció de la parla

Mètodes per a l’estudi de la percepció de la parla

La síntesi de la parla com a eina per a l’estudi de la percepció

La segmentació temporal de la parla

El filtrat de la parla en bandes freqüencials

La manipulació dels paràmetres acústics de la parla natural

Els indicis perceptius dels elements segmentals

Els correlats perceptius de la melodia

Els correlats perceptius de l’accent

Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements suprasegmentals

Models de percepció de la parla

Exercicis

La manipulació dels paràmetres acústics de la parla

Recursos a Internet

L’audició

Implants coclears

Psicoacústica

Percepció de la parla

Models de percepció de la parla

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 6: La percepció dels sons de la parla: descripció i models de percepció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_6_12_13.html
Last updated: 6/1/13 11:03