1.- Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments

El camp de treball de la fonètica

Definició de la fonètica

Fonètica general i fonètica de les llengües particulars; mètode de treball; teoria fonètica.

Fonètica i comunicació

L’esquema de la comunicació i els punts de vista en l’estudi de la parla; el caràcter teleològic de la parla.

Àmbits de la fonètica

Fonètica general i fonètica de les llengües particulars; fonètica sincrònica i fonètica diacrònica; camps d’aplicació de la fonètica.

Fonètica i lingüística

La fonètica com a disciplina autònoma. La fonètica com a part de la lingüística. La fonètica com a camp interdisciplinari: les ciències de la parla.

Fonètica i fonologia

Fonètica i fonologia. La noció de fonema. Els trets distintius. Models fonològics de base fonètica.

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 1: Fonètica i fonologia: delimitació i enfocaments
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Guio_1_Fonetica_Fonologia_12_13.html
Last updated: 4/12/12 10:40