4.- La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica

La transcripció fonètica

Les relacions entre sons i grafies. Els alfabets fonètics.

L’Alfabet Fonètic Internacional

Principis generals. La classificació articulatòria dels sons de la parla. l’Alfabet Fonètic Internacional.

Nivells de transcripció

Transcripció ampla i transcripció estreta. Transcripció fonètica i transcripció fonològica.

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 4: La representació dels sons de la parla: transcripció fonètica i transcripció fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Guio_4_Fonetica_Fonologia_12_13.html
Last updated: 4/12/12 10:54