Calendari de classes
Lingüística Aplicada II: Fonètica
curs 2001-2002
Joaquim Llisterri

22 de febrerPresentació del curs
1.- La delimitació del camp de treball
1 de març2.- El mètode experimental en fonètica (I)
8 de març2.- El mètode experimental en fonètica (II)
15 de març2.- El mètode experimental en fonètica (III)
22 de març2.- El mètode experimental en fonètica (IV)
5 d’abril3.- La producció dels sons de la parla (I)
12 d’abril3.- La producció dels sons de la parla (II)
19 d’abril4.- Les característiques acústiques dels sons de la parla (I)
26 d’abril4.- Les característiques acústiques dels sons de la parla (II)
3 de maig4.- Les característiques acústiques dels sons de la parla (III)
10 de maig4.- Les característiques acústiques dels sons de la parla (IV)
17 de maig5.- La percepció dels sons de la parla (I)
24 de maig5.- La percepció dels sons de la parla (II)
31 de maig5.- La percepció dels sons de la parla (III)

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 03.09.01 16:53