3. Les característiques acústiques dels sons de la parla

Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

nivell 1 Les característiques acústiques dels sons de la parla

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 16/5/02 20:45