*P1* *P2* *P3* *P4* *Mijtana parcials* *F1* *F2* *F3* *F4* *Mitjana final* Nota final *Qualificació final*
Bejarano Pérez, Manuel                       No presentat
Buczko, Natalia Aleksandra 9,50 8,00 9,00 8,50 8,75           8,75 Excel·lent
Buirette, Alexandra 4,00 6,00 7,00 5,00 5,50           5,50 Aprovat
Carranza Díez, Mario                     9,00 Matrícula d'Honor
Fontova Sosa, Laura                       No presentat
Gordi Casanovas, Francesc Xavier                       No presentat
Martos Castellano, Montse                       No presentat
Pla Hierro, Sònia 4,00 4,00     4,00             No presentat
                         
Mitjana 5,83 6,00 8,00 6,75 6,08           7,75  
Desviació típica 3,18 2,00 1,41 2,47 2,43           1,95  
Màxima 9,50 8,00 9,00 8,50 8,75           9,00  
Mínima 4,00 4,00 7,00 5,00 4,00           5,50