Lingüística Aplicada II: Fonètica (2003-2004)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2003-2004

red Programa

red Bibliografia bàsica


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 5/2/04 16:29