2. El mètode experimental en fonètica

Lingüística Aplicada II: Fonètica (2003-2004)

Joaquim Llisterri

nivell 1 El mètode experimental en fonètica

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 30/5/03 18:11