5. La percepció dels sons de la parla

Lingüística Aplicada II: Fonètica (2003-2004)

Joaquim Llisterri

nivell 1 L’audició

nivell 1 Nocions generals de psicoacústica

nivell 1 Indicis acústics en la percepció dels sons de la parla

nivell 1 Models de percepció de la parla

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 30/5/03 18:13