Recursos d’ús local per a l’ensenyament de la fonètica

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional

Eines de visualització del senyal sonor

Descripció fonètica i ensenyament de la llengua

Crèdits