Recursos en línia per a l’ensenyament de la fonètica

Il·lustracions de l’Alfabet Fonètic Internacional

Fonètica articulatòria

Eines de transcripció fonètica automàtica

Descripció fonètica de les llengües

Català

Castellà

Crèdits