Descripció fonètica i fonològica del català central: consonants


Sistema fonològic / / i principals al·lòfons [ ]


Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar
Oclusiva
Nasal
Ròtica múltiple
Vibrant
Ròtica simple
Bategant
Fricativa
Aproximant
Aproximant lateral


Alveolar Postalveolar Labiovelar
Africada
Aproximant
up arrow

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


Català central - Consonants. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: