Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: consonants


Sistema fonològic (/ /) i principals al·lòfons ([ ])


Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar
Oclusiva
Nasal
Ròtica múltiple
(Vibrant)
Ròtica simple
(Bategant)
Fricativa
Aproximant
Aproximant lateral
Alveolar Postalveolar Labiovelar
Africada
Aproximant
tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


Català oriental central - Consonants. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: