Descripció fonètica i fonològica del català central: vocals

Sistema fonològic / / i principals al·lòfons [ ]


  Anterior Central Posterior
Tancada
Semitancada
Mitjana Alta
Semioberta
Mitjana Baixa
Oberta
up arrow

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


Català central - vocals. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: