Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: vocals


Sistema fonològic (/ /) i principals al·lòfons ([ ])


Anterior Central Posterior
Tancada
Semitancada
Mitjana alta
Semioberta
Mitjana baixa
Oberta
tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


Català oriental central - Vocals. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: