Característiques acústiques dels elements segmentals - Català oriental centralObjectius

Aquest exercici té com a objectiu familiaritzar-se amb les característiques acústiques dels elements segmentals del català oriental central i aprendre a realitzat l’etiquetatge segmental d’un corpus mitjançant el programa Praat.

tornar al principi

Recursos

Instal·leu la versió del programa Praat corresponent al sistema operatiu del vostre ordinador.

Boersma, P. i Weenink, D. (2017). Praat: Doing phonetics by computer [Programa informàtic]. Amsterdam: Department of Language and Literature, University of Amsterdam. Consultat a http://www.praat.org/

Instal·leu en el vostre ordinador els tipus de lletra recomanats a la pàgina de descàrrega de Praat:

Tipus de lletra per a Windows

Tipus de lletra per a Mac OS X

Pel que fa a l’ús dels símbols fonètics, podeu consultar els documents següents:

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

Descripció fonètica i fonològica del català: vocals

Descripció fonètica i fonològica del català: consonants

tornar al principi

Corpus de treball

Les paraules i el text dels enregistramente que apareixen a l’exercici corresponen a la il·lustració del català publicada a:

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61-5). Cambridge: Cambridge University Press. (Obra original publicada el 1992) Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Descarregueu els documents sonors següents (en format .wav) i guardeu-los en el vostre ordinador:

tornar al principi

Segmentació i etiquetatge

Familiaritzeu-vos amb el document «Introducción a Praat: operaciones básicas» per a aprendre a obrir i visualitzar documents sonors.

Familiaritzeu-vos amb el document «La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat» per a aprendre a etiquetar els documents sonors.

Per a cadascun dels documents sonors, obriu-los amb el programa Praat i creeu un TextGrid amb un Tier que anomenareu «segments». Realitzeu l’etiquetatge de cada segment fent servir els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional.

El TextGrid es pot crear de forma manual o de forma automàtica. En una primera etapa, es recomana la creació manual.

Creació manual d’un TextGrid

La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat

Creació automàtica d’un TextGrid

Creación automática de un TextGrid

tornar al principi

Anàlisi acústica

A partir de la informació bàsica que es troba en el document «Las características acústicas de los elementos segmentales», observeu les principals característiques acústiques de cada classe de segments.

Considereu la forma d’ona (oscil·lograma), la representació espectrogràfica i l’espectre de cada segment.

Podeu completar la informació amb la consulta de manuals generals de fonètica acústica o de manuals específics sobre el català.

tornar al principi

Fonética acústica

Descripció fonètica i fonològica del català


Característiques acústiques dels elements segmentals - Català oriental central
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: