Patrons entonatius bàsics del català
Proposta d’anàlisiCorpus de treball i etiquetat de l’enunciat

Els enunciats enregistrats que apareixen a l’exercici corresponen al capítol 6, secció 6.6 de Julià (2005).

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

Descarregueu els documents sonors següents (en format .wav) i els documents corresponents a la proposta de transcripció i d’etiquetat (en format .TextGrid) i visualitzeu-vos amb el programa Praat.

tornar al principi

Anàlisi manual de la corba melòdica

Enunciat Punt més alt (amb el valor de la freqüència fonamental més elevat) de la corba melòdica.
T (top) en el Tier «f0».
Punt més baix (amb el valor de la freqüència fonamental més baix) de la corba melòdica.
B (bottom) en el Tier «f0».
Síl·labes en les quals es produeix un augment del valor de la freqüència fonamental en la corba melòdica, de manera que es crea un «pic» en contrast amb una «vall».
H (high) en el Tier «f0».
Síl·labes en les quals es produeix una disminució del valor de la freqüència fonamental en la corba melòdica, de manera que es crea una «vall» en contrast amb un «pic».
L (low) en el Tier «f0».
Aparició d’un «pic» (H) o d’una «vall» (L) a les síl·labes lèxicament accentuades. Moviment de la corba melòdica a partir de la última síl·laba lèxicament accentuada. Perfil global de la corba melòdica.
El professor nou comença avui
(declarativa_1a)
[u̯] a «nou» [i̯] a «avui» [ˈso] a «professor»
[ˈmɛn] a «comença»
[sə] a «comença»
[ˈnɔu̯] a «nou»
[ku] a «comença»
[ˈβ̞ui̯] a «avui»
‘pic’ a [ˈso], [ˈnɔu̯] i [ˈmɛn]

‘vall’ a [ˈnɔu̯] i [ˈβ̞ui̯]
Descendent Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_declarativa_1a.jpg
Quin goig que fa
(declarativa_1b)
[i] a «quin» [a] a «fa» [ˈɡɔtʃ] a «goig» [kə] a «que» ‘pic’ a [ˈkin] i [ˈɡɔtʃ]

‘vall’ a [ˈfa]
Descendent Descendent

audio/Julia2005_declarativa_1b.jpg
Que vindran?
(interrogativa_2a1)
[i] a «vindran» [a] a «vindran» [ˈð̞ɾan] a «vindran» [kə] a «que»
[ˈð̞ɾan] a «vindran»
‘pic’ a [ˈð̞ɾan]

‘vall’ a [ˈð̞ɾan]
Descendent Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_interrogativa_2a1.jpg
Quan vindran?
(interrogativa_2a2)
[a] a «vindran» [n] a «vindran»     ‘pic’ a [ˈð̞ɾan]

‘vall’ a [ˈð̞ɾan]
Descendent Pla-Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_interrogativa_2a2.jpg
Dius que vindran?
(interrogativa_2a3)
[n] a «vindran» [a] a «vindran» [ˈð̞ɾan] a «vindran» [β̞in̪] a «vindran» ‘pic’ a [ˈð̞ɾan]

‘vall’ a [ˈð̞ɾan]
Ascendent Pla-Descendent-Ascendent

audio/Julia2005_interrogativa_2a3.jpg
Vols callar d’una vegada?
(interrogativa_2b1)
[ɔ] a «vols» [ð̞] a «d’una» [kə] a «callar»
[ð̞ə] a «vegada»
  ‘pic’ a [ˈbɔls] Ascendent Ascendent-Descendent-Ascendent

audio/Julia2005_interrogativa_2b1.jpg
A què jugues?
(interrogativa_2b2)
[u] a «jugues» [ə] a «jugues» [ˈkɛ] a «què» [ə] a «a»
[ɣ̞əs] a «jugues»
pic a [ˈkɛ] i [ʒu] Descendent Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_interrogativa_2b2.jpg
Obre la porta!
(imperativa_3a)
[ə] a «obre» [ə] a «porta» [ˈɔ] a «obre» [lə] a «la»
[ˈpɔɾ] a «porta»
‘pic’ a [ˈɔ]

‘vall’ a [ˈpɔɾ]
Descendent Descendent

audio/Julia2005_imperativa_3a.jpg
Vine!
(imperativa_3b)
[i] a «vine» [əː] a «vine» [nəː] a «vine» [ˈbi] a «vine» ‘pic’ a [ˈbi] Descendent-Ascendent Ascendent-Descendent-Ascendent

audio/Julia2005_imperativa_3b.jpg
Marta
(vocativa_4a)
[ɾ] a «Mar-» [ə] a «-ta» [ˈmaɾ] [ˈmaɾ]
[t̪ə]
‘pic’ a [ˈmaɾ]

‘vall’ a [ˈmaɾ]
Descendent Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_vocativa_4a.jpg
Marta
(vocativa_4b)
[ɾ] a «Mar-» [ə] a «-ta» [ˈmaːɾ] [ˈmaːɾ]
[t̪ə]
‘pic’ a [ˈmaːɾ]

‘vall’ a [ˈmaːɾ]
Descendent Ascendent-Descendent

audio/Julia2005_vocativa_4b.jpg
Marta
(vocativa_4c)
[əː] a «-ta» [əː] a «-ta» [ˈmaɾ]
[t̪əː]
  ‘pic’ a [ˈmaɾ] Ascendent Descendent-Ascendent

audio/Julia2005_vocativa_4c.jpg
Marta
(vocativa_4d)
[ə] a «-ta» [ɾ] a «Mar-» [t̪ə] [ˈmaɾ] ‘vall’ a [ˈmaɾ] Ascendent Ascendent

audio/Julia2005_vocativa_4d.jpg

Les corbes melòdiques de l’última columna de la taula s’han obtingut amb la funció Smooth (amplada de banda = 3 kHz) del programa Praat.

Un cop realitzada l’anàlisi, podeu comparar els resultats amb les corbes melòdiques que es mostren a:

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals

tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements suprasegmentals


Patrons entonatius bàsics del català - Proposta d’anàlisi
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: