Transcripció fonètica - Català oriental centralObjectius

L’objectiu d’aquest exercici és aprendre a realitzar la transcripció fonètica dels elements segmentals del català oriental central i aprendre a etiquetar fonèticament una paraula o un enunciat utilitzant el programa Praat.

Un cop realitzat l’exercici, s’obtindrà una transcripció fonètica de cadascun dels documents sonors proposats, emmagatzemada en un document TextGrid creat amb el el programa Praat.

Praat_exemple_etiquetat_ric_cec.jpg

Exemple de segmentació i etiquetat fonètic de les paraules “ric” i “cec”.

tornar al principi

Recursos

Instal·leu la versió del programa Praat corresponent al sistema operatiu del vostre ordinador.

Boersma, P. i Weenink, D. (2017). Praat: Doing phonetics by computer [Programa informàtic]. Amsterdam: Department of Language and Literature, University of Amsterdam. Consultat a http://www.praat.org/

Instal·leu en el vostre ordinador els tipus de lletra recomanats a la pàgina de descàrrega de Praat:

Tipus de lletra per a Windows

Tipus de lletra per a Mac OS X

El sistema de transcripció fonètica que s’ha d’emprar és l’Alfabet Fonètic Internacional.

Pel que fa a l’ús dels símbols fonètics, podeu consultar els documents següents:

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

Descripció fonètica i fonològica del català: vocals

Descripció fonètica i fonològica del català: consonants

tornar al principi

Corpus de treball

Les paraules i el text dels enregistraments que apareixen a l’exercici corresponen a la il·lustració del català publicada a:

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61-5). Cambridge: Cambridge University Press. (Obra original publicada el 1992) Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Descarregueu els documents sonors següents (en format .wav) i guardeu-los en el vostre ordinador:

tornar al principi

Segmentació i etiquetatge

Familiaritzeu-vos amb el document “Introducción a Praat: operaciones básicas” per a aprendre a obrir i visualitzar documents sonors.

Familiaritzeu-vos amb el document “La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat” per a aprendre a segmentar i etiquetar els documents sonors mitjançant la creació d’un TextGrid.

També podeu consultar el capítol 3 (“Transcripción y etiquetado”) de:

Correa, J. A. (2014). Manual de análisis acústico del habla con Praat. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Consultat a http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/id/eprint/998

Per a cadascun dels documents sonors que heu descarregat en el vostre ordinador:

Per a introduir els símbols fonètics necessaris per a etiquetar cada segment, podeu fer servir la informació que es troba en el propi programa Praat (tal como s’explica a “La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat”) o podeu consultar el document següent:

Correa, J. A. (2013). Díptico de alfabetos fonéticos: Alfabeto Fonético Internacional (IPA), Alfabeto X-SAMPA y Alfabeto Fonético de la Revista de Filología Española (contiene comandos para implementar el IPA en Praat). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Consultado en http://www.bibliodigitalcaroycuervo.gov.co/id/eprint/962

El TextGrid es pot crear de forma manual o de forma automàtica. En una primera etapa, es recomana la creació manual.

Creació manual d’un TextGrid

La segmentación y el etiquetado de corpus mediante Praat

Creació automàtica d’un TextGrid

La utilització de scripts permet crear automàticament un TextGrid per a cadascun dels documents sonors que es troben en un mateix directori o carpeta.

Creación automática de un TextGrid

tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català


Transcripció fonètica - Català oriental central
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: