Transcripció fonètica - Català oriental central
Proposta de transcripcióCorpus de treball

Les gravacions de les sèries de paraules i del fragment de text que s’utilitzen a l’exercici corresponen a la il·lustració del català publicada a:

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61-5). Cambridge: Cambridge University Press. (Obra original publicada el 1992) Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf
tornar al principi

Senyal sonor i TextGrid

Descarregueu els documents sonors següents (en format .wav) i els documents corresponents a la proposta de transcripció fonètica (en format .TextGrid) i visualitzeu-vos amb el programa Praat.

Les transcripcions que s’ofereixen en els TextGrid corresponen a les que apareixen a Carbonell i Llisterri (1999).

tornar al principi

Pel que fa a l’ús dels símbols fonètics, podeu consultar els documents següents:

Descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals

Descripció fonètica i fonològica del català: vocals

Descripció fonètica i fonològica del català: consonants

tornar al principi

Descripció fonètica i fonològica del català


Transcripció fonètica - Català oriental central - Proposta de transcripció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: