Tipologia fonètica: els sons consonàntics a les llengües del món


Tipologia fonètica: treballs específics sobre consonants


Les dimensions articulatòries de la variació en les consonants

Les consonants poden variar articulatòriament en quatre dimensions fonamentals:

Classificació articulatòria de les consonants a l’Alfabet Fonètic Internacional

Classificació a l’Alfabet Fonètic Internacional i característiques articulatòries de les consonants pulmonars.

tornar al principi

El mecanisme de sortida de l’aire

Ladefoged, P. i Disner, S. F. (2012). Vowels and consonants (3a ed.). Wiley-Blackwell. http://www.vowelsandconsonants3e.com/index.html

Ladefoged, P. i Johnson, K. (2015). A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/

Peter Ladefoged
Peter Ladefoged (1925–2006)
(Font de la imatge: Department of Linguistics. (2010, 6 de maig). Remembering Peter Ladefoged. University of California Los Angeles. https://linguistics.ucla.edu/people/ladefoge/Remember/Index.htm)
(Font de la imatge: Disner, S. F. (2007–2019). Sandra Ferrari Disner: Linguistic expert. https://www.linguistic-expert.com)
(Font de la imatge: Keith Johnson. (s. d.). University of California Berkeley, Department of Linguistics. http://linguistics.berkeley.edu/~kjohnson/)

❯ Classificació de les consonants segons el mecanisme de sortida de l’aire

Clics

❯ La producció dels clics

Els clics (consonants no pulmonars ingressives velars) poden produir-se en diferents llocs d’articulació.

Contrast entre clics dentals, alveolopalatals i alveolars laterals en zulú

/ǀ/
/ǃ/​
/ǁ/​

Contrast entre clics dentals, alveolopalatals i alveolars laterals en zulú.

Ladefoged, P. i Johnson, K. (2015). Zulu clicks. A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/course/chapter11/zulu/zulu.html

Moran, S. i McCloy, D. (Ed.). (2019). Language Zulu. A PHOIBLE 2.0. Max Planck Institute for the Science of Human History. https://phoible.org/languages/zulu1248

Contrast entre clics dentals, alveolar, palatals i alveolars laterals en nama

/ǀ/
/ǃ​/
/ǂ/
/ǁ​/

Contrast entre clics dentals, alveolar, palatals i alveolars laterals en nama.

Ladefoged, P. i Johnson, K. (2015). Clicks in Nama. A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/vowels/chapter13/nama.html

Moran, S. i McCloy, D. (Ed.). (2019). Language Nama. A PHOIBLE 2.0. Max Planck Institute for the Science of Human History. https://phoible.org/languages/nama1265

Contrast entre clics bilabials, dentals, alveolar, palatals i laterals en !Xóõ
/ʘ/
/ǀ/
/ǃ/
/ǂ/
/ǁ​/

Contrast entre clics bilabials, dentals, alveolar, palatals i laterals en !xóõ.

Ladefoged, P. i Johnson, K. (2015). !Xóõ click places of articulation. A course in phonetics (7a ed.). Cengage Learning. https://linguistics.berkeley.edu/acip/appendix/languages/_xoo/_xoo.html

Moran, S. i McCloy, D. (Ed.). (2019). Language East Taa. A PHOIBLE 2.0. Max Planck Institute for the Science of Human History. https://phoible.org/languages/huaa1248

Consonants implosives

❯ La producció de les consonants implosives

Les consonants implosives (consonants no pulmonars ingressives glotals) poden produir-se en diferents llocs d’articulació.

Les consonants implosives poden contrastar en mode d’articulació amb les consonants oclusives.

Contrasts en lloc d’articulació en les consonants implosives del sindhi

/ɓ/
/ᶑ/
/ʄ/
/ɠ/

Contrasts entre consonants implosives bilabials, postalveolar, palatals i velars del sindhi.

Ladefoged, P. i Disner, S. F. (2012). Actions of the larynx. Vowels and consonants (3a ed., p. 135–155). Wiley-Blackwell. http://www.vowelsandconsonants3e.com/chapter_13.html

Moran, S. i McCloy, D. (Ed.). (2019). Language Sindhi. A PHOIBLE 2.0. Max Planck Institute for the Science of Human History. https://phoible.org/languages/sind1272

En la majoria de les llengües que tenen consonants implosives, aquestes són sonores, però es poden donar contrasts de sonoritat en les implosives

Contrasts de sonoritat en les implosives en igbo d’Owerri

/ɓ/
/ɓ̥/

Contrasts entre consonants implosives bilabials sonores i sordes de l’igbo d’Owerri.

Ladefoged, P. i Disner, S. F. (2012). Actions of the larynx. Vowels and consonants (3a ed., p. 135–155). Wiley-Blackwell. http://www.vowelsandconsonants3e.com/chapter_13.html

Moran, S. i McCloy, D. (Ed.). (2019). Language Igbo. A PHOIBLE 2.0. Max Planck Institute for the Science of Human History. https://phoible.org/languages/nucl1417

Consonants ejectives

❯ La producció de les consonants ejectives

Les consonants ejectives (consonants no pulmonars egressives glotals) es poden donar en diferents llocs d’articulació.


/tʃʼ/
/kʼ/
/qʼ/

Contrasts entre consonants ejectives palatoalveolars, velars i uvulars del quítxua.

Ladefoged, P. i Disner, S. F. (2012). Actions of the larynx. Vowels and consonants (3a ed., p. 135–155). Wiley-Blackwell. http://www.vowelsandconsonants3e.com/chapter_13.html

tornar al principi

Tipologia fonètica: treballs específics sobre consonants


Tipologia fonètica: els sons consonàntics a les llengües del món
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: