Los lingüistas en el mundo de las tecnologías del habla

Joaquim Llisterri

uab
Grup de Fonètica
Departament de Filologia Espanyola
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, 08193 Bellaterra, Barcelona
Joaquim.Llisterri@uab.cat
http://liceu.uab.cat/~joaquim

AJL

XXIII Trobada Internacional de l'Associació de Joves Lingüistes
Universitat de Girona
27 de marzo de 2008